Kluczową różnicą między chemisorpcją a fizsorpcją jest to, że chemisorpcja jest rodzajem adsorpcji, w którym zaadsorbowana substancja jest utrzymywana przez wiązania chemiczne, podczas gdy phyzorpcja jest rodzajem adsorpcji, w której zaadsorbowana substancja jest utrzymywana przez siły międzycząsteczkowe.

Chemisorpcja i phyzorpcja są ogólnie ważnymi pojęciami chemicznymi, które możemy wykorzystać do opisania mechanizmu adsorpcji substancji na powierzchni. Chemisorpcja to adsorpcja za pomocą środków chemicznych, podczas gdy phyzorpcja to adsorpcja za pomocą środków fizycznych.

ZAWARTOŚĆ

1. Omówienie i kluczowa różnica 2. Co to jest chemisorpcja 3. Co to jest fizykorpcja 4. Porównanie obok siebie - chemisorpcja vs fizykorpcja w formie tabelarycznej 5. Podsumowanie

Co to jest chemisorpcja?

Chemisorpcja to proces, w którym adsorpcja substancji na powierzchni jest napędzana środkami chemicznymi. Tutaj adsorbat przyczepia się do powierzchni za pomocą wiązań chemicznych. Dlatego ten mechanizm obejmuje reakcję chemiczną między adsorbatem a powierzchnią. W tym przypadku wiązania chemiczne mogą się rozpadać i tworzyć jednocześnie. Co więcej, związki chemiczne, które tworzą adsorbat i powierzchnię, ulegają zmianom z powodu tego zrywania i tworzenia wiązania.

Typowym przykładem jest korozja, która jest zjawiskiem makroskopowym, które możemy obserwować gołym okiem. Ponadto rodzaje wiązań, które mogą tworzyć się między adsorbatem a powierzchnią obejmują wiązania kowalencyjne, wiązania jonowe i wiązania wodorowe.

Co to jest Physisorption?

Physisorption to proces, w którym adsorpcja substancji na powierzchni jest napędzana środkami fizycznymi. To znaczy; nie ma formacji wiązań chemicznych, a proces ten obejmuje interakcje międzycząsteczkowe, takie jak siły Van der Waala. Adsorbat i powierzchnia istnieją nienaruszone. Dlatego nie ma udziału struktura elektronowa atomów lub cząsteczek.

Różnica kluczowa - chemisorpcja a fizorpcja

Typowym przykładem są siły Van der Waalsa między powierzchniami a włosami stóp gekonów, które pomagają im wspinać się po powierzchniach pionowych.

Jaka jest różnica między chemisorpcją a fizorpcją?

Kluczowa różnica między chemisorpcją a fizosorpcją polega na tym, że w chemisorpcji wiązania chemiczne utrzymują zaadsorbowaną substancję, podczas gdy podczas phi-sorpcji siły międzycząsteczkowe utrzymują zaadsorbowaną substancję. Ponadto chemisorpcja może tworzyć wiązania wodorowe, wiązania kowalencyjne i wiązania jonowe, ale phyzorption tworzy tylko interakcje Van der Waala. Możemy więc uznać to również za różnicę między chemisorpcją a fizorpcją. Energia wiązania w przypadku chemisorpcji wynosi od 1 do 10 eV, podczas gdy w procesie fizykorpcji wynosi około 10–100 meV.

Poniższa infografika pokazuje więcej porównań dotyczących różnicy między chemisorpcją a fizorpcją.

Różnica między chemisorpcją a fizorpcją w formie tabelarycznej

Podsumowanie - chemisorpcja a phyzorpcja

Kluczową różnicą między chemisorpcją a fizsorpcją jest to, że chemisorpcja jest rodzajem adsorpcji, w której wiązania chemiczne utrzymują zaadsorbowaną substancję, podczas gdy phyzorpcja jest rodzajem adsorpcji, w którym siły międzycząsteczkowe utrzymują zaadsorbowaną substancję.

Odniesienie:

1. Murr, Le „Systemy obrazowania i charakterystyka materiałów”. Charakterystyka materiałów, vol. 60, nr 5, 2009, s. 397–414., Doi: 10.1016 / j.matchar.2008.10.013.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

1. „Uwodornienie na katalizatorze” Autor: Michael Schmid - Drawing stworzyłem (CC BY 1.0) przez Commons Wikimedia