Dotacja kontra pożyczka
  

Dotacje i pożyczki są bardzo ważnym źródłem finansowania dla studentów podejmujących studia wyższe ze względu na wysokie koszty z nimi związane. Są to również źródła finansowania rządowych lub prywatnych projektów instytucji finansowych w danym kraju. We współczesnym świecie istnieją fundusze i pożyczki miękkie oferowane przez MFW i Bank Światowy, które pomagają w rozwoju infrastruktury i eliminacji ubóstwa w krajach biednych i rozwijających się. Jest wielu, którzy uważają, że zarówno dotacje, jak i pożyczki są podobne, choć istnieje wiele różnic między tymi pojęciami, które zostaną podkreślone w tym artykule.

Pożyczka

Pożyczka jest umową między dwiema stronami, zwanymi pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą, w której pożyczkodawca oferuje pieniądze, a pożyczkobiorca akceptuje warunki spłaty, w których musi spłacić całą kwotę wraz z odsetkami w równych ratach miesięcznych. Prawie wszyscy ludzie są świadomi tej koncepcji, która jest również określana jako dług zaciągnięty przez kredytobiorców. Podczas gdy kredyty biznesowe i pożyczki osobiste są zwykle tymi, które cieszą się najwyższymi stopami procentowymi, kredyty mieszkaniowe i studenckie na studia to zazwyczaj kredyty o najniższych stopach procentowych.

Dotacja

Często słyszymy słowo „grant” jako forma pomocy finansowej lub pomocy w przypadku klęsk żywiołowych. Ilekroć w kraju rozwijającym się następuje wybuch, epidemia lub klęska żywiołowa, narody przemysłowe pospiesznie rozdają dotacje krajowi dotkniętemu katastrofą. Dotacja to pomoc finansowa, której beneficjent nie musi spłacać i która nie jest oprocentowana. W rzeczywistości są to darmowe pieniądze przeznaczone na pomoc kogoś, firmy lub narodu potrzebującego pomocy finansowej.

Międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak MFW i Bank Światowy, udzielają dotacji krajom rozwijającym się i monitorują postępy projektów, na które przekazywane są pieniądze. Jeśli chodzi o pomoc finansową dla studentów, stypendia nabierają znaczenia, ponieważ zapewniają studentom z biednych środowisk możliwość podjęcia studiów wyższych.