HSDPA vs HSUPA

HSDPA (High Speed ​​Downlink Packet Access) i HSUPA (High Speed ​​Uplink Packet Access) to specyfikacje 3GPP opublikowane w celu dostarczenia zaleceń dotyczących łącza w dół i łącza zwrotnego mobilnych usług szerokopasmowych. Sieci obsługujące zarówno HSDPA, jak i HSUPA są nazywane sieciami HSPA lub HSPA +. Obie specyfikacje wprowadziły ulepszenia do UTRAN (naziemnej naziemnej sieci dostępu radiowego) poprzez wprowadzenie nowych kanałów i metod modulacji, dzięki czemu można uzyskać bardziej wydajną i szybką transmisję danych w interfejsie radiowym.

HSDPA

HSDPA została wprowadzona w 2002 roku w wersji 3GPP 5. Kluczową cechą HSDPA jest koncepcja AM (Modulacja amplitudy), w której format modulacji (QPSK lub 16-QAM) i efektywna szybkość kodowania są zmieniane przez sieć w zależności od obciążenia systemu i warunki kanału. HSDPA został opracowany do obsługi do 14,4 Mbps w jednej komórce na użytkownika. Wprowadzenie nowego kanału transportowego znanego jako HS-DSCH (High Speed-Downlink Shared Channel), kanał kontrolny łącza zwrotnego i kanał kontrolny łącza zwrotnego są głównymi ulepszeniami UTRAN zgodnie ze standardem HSDPA. HSDPA wybiera szybkość kodowania i metodę modulacji na podstawie warunków kanału zgłaszanych przez sprzęt użytkownika i Node-B, który jest również znany jako schemat AMC (Adaptive Modulation and Coding). Oprócz QPSK (kwadraturowego przesunięcia fazowego) stosowanego w sieciach WCDMA, HSDPA obsługuje 16QAM (kwadraturowa modulacja amplitudy) do transmisji danych w dobrych warunkach kanałowych.

HSUPA

HSUPA została wprowadzona wraz z wersją 6 3GPP w 2004 roku, w której Enhanced Dedicated Channel (E-DCH) jest wykorzystywany do poprawy łącza w górę interfejsu radiowego. Maksymalna teoretyczna szybkość transmisji w górę, którą może obsłużyć pojedyncza komórka zgodnie ze specyfikacją HSUPA, wynosi 5,76 Mb / s. HSUPA opiera się na schemacie modulacji QPSK, który jest już określony dla WCDMA. Wykorzystuje również HARQ z przyrostową redundancją, aby zwiększyć efektywność retransmisji. HSUPA używa harmonogramu łącza zwrotnego do sterowania mocą transmisji poszczególnych użytkowników kanału E-DCH w celu ograniczenia przeciążenia mocy w węźle B. HSUPA zezwala również na tryb inicjowania transmisji, który jest wywoływany jako nieplanowana transmisja z UE, w celu wspierania usług takich jak VoIP, które wymagają zmniejszonego odstępu czasu transmisji (TTI) i stałej szerokości pasma. E-DCH obsługuje TTI zarówno 2 ms, jak i 10 ms. Wprowadzenie E-DCH w standardzie HSUPA wprowadziło nowe pięć kanałów warstwy fizycznej.

Jaka jest różnica między HSDPA a HSUPA?

Zarówno HSDPA, jak i HSUPA wprowadziły nowe funkcje do radiowej sieci dostępu 3G, znanej również jako UTRAN. Niektórzy dostawcy wsparli aktualizację sieci WCDMA do sieci HSDPA lub HSUPA poprzez aktualizację oprogramowania do Node-B i RNC, podczas gdy niektóre implementacje dostawców również wymagały zmian sprzętowych. Zarówno HSDPA, jak i HSUPA używają protokołu Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) z przyrostową redundancją do obsługi ponownej transmisji i obsługi bezbłędnego transferu danych przez interfejs radiowy.

HSDPA poprawia łącze w dół kanału radiowego, a HSUPA poprawia łącze w górę kanału radiowego. HSUPA nie używa modulacji 16QAM i protokołu ARQ dla łącza zwrotnego, który jest używany przez HSDPA dla łącza nadawczego. TTI dla HSDPA wynosi 2 ms, innymi słowy, ponowna transmisja, a także zmiany metody modulacji i szybkość kodowania będą następować co 2 ms dla HSDPA, podczas gdy w HSUPA TTI wynosi 10 ms, również z możliwością ustawienia na 2 ms. W przeciwieństwie do HSDPA, HSUPA nie implementuje AMC. Cel planowania pakietów jest zupełnie inny dla HSDPA i HSUPA. W HSDPA celem programu planującego jest alokacja zasobów HS-DSCH, takich jak szczeliny czasowe i kody między wielu użytkowników, podczas gdy w przypadku HSUPA celem programu planującego jest kontrolowanie przeciążenia mocy nadawania w Węźle-B.

Zarówno HSDPA, jak i HSUPA to wydania 3GPP, które miały na celu ulepszenie łącza w dół i łącza w górę interfejsu radiowego w sieciach mobilnych. Chociaż HSDPA i HSUPA mają na celu ulepszenie przeciwnych stron łącza radiowego, wrażenia użytkownika dotyczące prędkości zależą od obu łączy ze względu na zachowanie danych w odpowiedzi na żądanie i odpowiedź.