Konkurencja doskonała a konkurencja monopolistyczna

Konkurencje idealne i monopolistyczne to obie formy sytuacji rynkowych, które opisują poziomy konkurencji w ramach struktury rynku. Doskonała konkurencja i konkurencja monopolistyczna różnią się między sobą tym, że opisują zupełnie różne scenariusze rynkowe, które obejmują różnice w cenach, poziomach konkurencji, liczbie uczestników rynku i rodzajach sprzedawanych towarów. Artykuł jasno określa, co każdy rodzaj konkurencji oznacza dla uczestników rynku i konsumentów, oraz pokazuje ich wyraźne różnice.

Co to jest doskonała konkurencja?

Rynek z doskonałą konkurencją to miejsce, w którym istnieje bardzo duża liczba kupujących i sprzedających, którzy kupują i sprzedają identyczny produkt. Ponieważ produkt jest identyczny we wszystkich cechach, cena pobierana przez wszystkich sprzedawców jest ceną jednolitą. Teoria ekonomiczna opisuje graczy rynkowych na rynku doskonałej konkurencji jako takich, którzy sami nie są wystarczająco wielcy, aby móc stać się liderem rynku lub ustalić ceny. Ponieważ sprzedawane produkty i ustalone ceny są identyczne, nie ma barier wejścia lub wyjścia na takim rynku.

Istnienie tak doskonałych rynków jest dość rzadkie w prawdziwym świecie, a doskonale konkurencyjny rynek jest formacją teorii ekonomicznej, która pomaga lepiej zrozumieć inne formy konkurencji rynkowej, takie jak monopolistyczna i oligopolistyczna.

Co to jest konkurencja monopolistyczna?

Rynek monopolistyczny to taki, na którym jest duża liczba nabywców, ale bardzo niewielu sprzedawców. Gracze na tego typu rynkach sprzedają towary, które różnią się między sobą, a zatem mogą naliczać różne ceny w zależności od wartości produktu oferowanego na rynku. W sytuacji monopolistycznej konkurencji, ponieważ jest tylko kilka sprzedawców, jeden większy sprzedawca kontroluje rynek, a zatem ma kontrolę nad cenami, jakością i cechami produktu. Mówi się jednak, że taki monopol utrzymuje się tylko w krótkim okresie, ponieważ taka siła rynkowa ma tendencję do zanikania w długim okresie, gdy nowe firmy wchodzą na rynek, tworząc zapotrzebowanie na tańsze produkty.

Jaka jest różnica między konkurencją doskonałą a konkurencją monopolistyczną?

Idealne i monopolistyczne rynki konkurencji mają podobne cele handlu, co maksymalizuje rentowność i pozwala uniknąć strat. Jednak dynamika rynku między tymi dwiema formami rynków jest dość wyraźna. Konkurencja monopolistyczna opisuje niedoskonałą strukturę rynku zupełnie przeciwną do idealnej konkurencji. Doskonała konkurencja wyjaśnia ekonomiczną teorię rynku, która tak naprawdę nie istnieje.

Streszczenie:

Konkurencja doskonała a konkurencja monopolistyczna


  • Konkurencje idealne i monopolistyczne to obie formy sytuacji rynkowych, które opisują poziomy konkurencji w ramach struktury rynku.

  • Rynek z doskonałą konkurencją to miejsce, w którym istnieje bardzo duża liczba kupujących i sprzedających, którzy kupują i sprzedają identyczny produkt.
  • Rynek monopolistyczny to taki, na którym jest duża liczba nabywców, ale bardzo niewielu sprzedawców. Gracze na tego typu rynkach sprzedają towary, które różnią się między sobą, a zatem mogą pobierać różne ceny.

  • Konkurencja monopolistyczna opisuje niedoskonałą strukturę rynku zupełnie przeciwną do idealnej konkurencji.

  • Doskonała konkurencja wyjaśnia ekonomiczną teorię rynku, która tak naprawdę nie istnieje.