Pompa a silnik

Pompa i silnik to dwa urządzenia, które są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Silnik jest urządzeniem, które może się obracać po przyłożeniu napięcia. Pompa jest urządzeniem służącym do przemieszczania płynów. Oba te urządzenia są bardzo ważne w takich dziedzinach, jak elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, inżynieria lądowa, budownictwo, robotyka, inżynieria samochodowa i wiele innych dziedzin. W tym artykule omówimy, czym jest silnik i pompa, zasady działania silnika i pompy, typy i warianty silników i pomp, a także różnicę między silnikiem a pompą.

Silnik

Silnik elektryczny, zwany bardziej silnikiem, jest urządzeniem zdolnym do przekształcania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Silniki elektryczne dzielą się na dwie kategorie w zależności od formy energii elektrycznej, na której działają. Te dwa typy to silniki prądu stałego i silniki prądu przemiennego. Silniki prądu stałego działają na prąd stały, a silniki prądu przemiennego na prąd przemienny. Większość silników elektrycznych opiera się na zmiennych polach magnetycznych w czasie. Oś zawierająca wszystkie ruchome części silnika jest zwana zworą. Reszta silnika jest znana jako ciało. Silnik ma zmienne w czasie pola magnetyczne wytwarzane przez cewki indukcyjne. W typowym silniku prądu stałego cewki są umieszczone w zworce silnika. W większości silników prądu przemiennego cewki są umieszczone na korpusie silnika, a zwora składa się z magnesów trwałych. Istnieje również trzeci typ silników znany jako silniki uniwersalne. Silniki uniwersalne mogą działać zarówno na napięcie prądu przemiennego, jak i napięcie stałe.

Pompa

Pompa jest urządzeniem służącym do przemieszczania płynów. Pompy wykorzystują energię mechaniczną do przenoszenia tych płynów. Najczęstszym przykładem pompy jest sprężarka powietrza. Pobiera powietrze z zewnątrz i przenosi je do wewnątrz, pokonując ciśnienie gazu wewnątrz. Pompa jest urządzeniem, które działa na płyn w celu doprowadzenia go do wyższego stanu energii lub entropii. Większość pomp mechanicznych opiera się na ruchu obrotowym. Istnieją pompy, które działają również na ruch liniowy. Większość pomp napędzanych jest silnikami elektrycznymi lub paliwowymi. Pompa nie przetwarza energii na różne formy; raczej kieruje energię w pożądany sposób. Część energii jest zawsze tracona jako dźwięk, wibracje i ciepło; dlatego pompa nie jest w 100% sprawna. Trzy główne typy pomp są znane jako pompy bezpośredniego podnoszenia, pompy wyporowe i pompy grawitacyjne.

Jaka jest różnica między silnikiem a pompą?

• Pompa nie przekształca jednej formy energii w inną formę energii, ale silnik przekształca energię elektryczną w energię mechaniczną.

• Pompa wymaga do działania mechanizmu napędowego, takiego jak silnik lub silnik. Silnik wymaga tylko źródła energii.