Świadectwo a świadectwo
 

Jeśli chodzi o dziedzinę prawa, różnica między zeznaniami a zeznaniami ma ogromne znaczenie. Jak wszyscy wiemy, istnieje wiele terminów w dziedzinie prawa, które wydają się mieć takie samo znaczenie, ale jednak mają subtelne rozróżnienia. Można powiedzieć, że terminy „Świadectwo” i „Świadectwo” najlepiej ilustrują tę kwestię. Stanowią one zagadkę polegającą na tym, że wielu z nas często rozumie te terminy jako jedno i to samo, podczas gdy w rzeczywistości istnieje między nimi niewielka różnica. Ta różnica jest tak subtelna, że ​​prawie zaciera różnicę, powodując ślad dezorientacji. Większość z nas jest nieco zaznajomiona z terminem „Świadectwo”, które tradycyjnie odnosi się do przysięgłego oświadczenia świadka w sądzie lub oświadczenia złożonego przez osobę pod przysięgą lub oświadczenia przed sądem. Jednak definicja terminu „świadectwo”, szczególnie w kontekście prawnym, nie jest znana wielu z nas.

Co to jest świadectwo?

Jak wspomniano powyżej, Świadectwo jest tradycyjnie definiowane jako uroczyste oświadczenie świadka złożone pod przysięgą lub potwierdzeniem. Oświadczenie to zazwyczaj składa się przed sądem. Świadectwo można zazwyczaj złożyć w formie pisemnej lub ustnej, chociaż ta ostatnia jest bardziej popularną metodą składania oświadczeń. Oświadczenie złożone przez świadka obejmuje przedstawienie faktów dotyczących określonego incydentu, okoliczności lub zdarzenia. Jest również uznawany za rodzaj dowodu, podany w celu udowodnienia określonego faktu lub faktów w sprawie. Należy pamiętać, że gdy osoba składa oświadczenie w takiej formie pod przysięgą lub afirmacją, przysięga lub obiecuje, że wyznanie prawdy. W związku z tym osoba uznana za składającą fałszywe oświadczenie lub stwierdzającą fałszywe lub nieprawidłowe fakty zostanie obciążona krzywoprzysięstwem.

Różnica między świadectwem a świadectwem

Co to jest Referencje?

W języku potocznym termin „świadectwo” jest ogólnie używany w odniesieniu do pisemnej lub ustnej rekomendacji charakteru lub kwalifikacji danej osoby lub w odniesieniu do wartości usługi lub produktu. Definicja ta wiąże się z subiektywnym aspektem, ponieważ wyraża osobistą opinię lub stanowi wyraz osobistej wdzięczności lub aprobaty. Jednak w kontekście prawnym jest nieco inny. Tradycyjnie Świadectwo prawne odnosi się do pisemnego oświadczenia, które podaje się w celu poparcia określonego faktu, prawdy lub roszczenia. Ważne jest, aby pamiętać, że Świadectwo może być również składane ustnie i nie musi ograniczać się do formy pisemnej. Pomyśl o świadectwie jako pisemnym lub ustnym poparciu lub, mówiąc prościej, zatwierdzeniu określonego faktu lub roszczenia. W niektórych przypadkach Świadectwo odnosi się do oświadczenia popierającego Świadectwo świadka lub innymi słowy potwierdzającego fakty podane przez świadka.

Jaka jest różnica między Świadectwem a Świadectwem?

• Świadectwo odnosi się do oświadczenia złożonego przez osobę pod przysięgą lub oświadczenia przed sądem.

• Z drugiej strony, świadectwo oznacza oświadczenie złożone na poparcie konkretnego faktu, prawdy lub roszczenia.

• Termin „zeznanie” stanowi oświadczenie złożone przez świadka w postępowaniu sądowym.

• W przeciwieństwie do tego, Świadectwo służy jako swego rodzaju uzupełnienie lub coś, co służy do wspierania Świadectwa.

Obrazy dzięki uprzejmości:


  1. Składanie zeznań przez Jeremy112233 (CC BY 3.0)